Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

3 ülkeden 3 atölye çalışmasına 140’tan fazla katılımcı BEE VET Digital Toolkit’in 1. versiyonunu sunuldu

atölye çalışması

Mart 2021’de, 2019-1-BG01-KA202-062584 “İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dönüşümü – Bina ve Enerji Verimliliği için Yenilikçi Malzemeler” (BEE-VET) projesi kapsamında Bulgaristan, Türkiye ve Slovakya’dan 140’tan fazla katılımcıyla 3 atölye çalışması başarıyla gerçekleştirildi. Erasmus + Programı tarafından finanse edilen, Ana Eylem 2 Yenilik için İşbirliği ve mesleki eğitim ve öğretimde iyi uygulamaların değişimi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

 

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıların amacı, BEE VET Digital Araç Setinin 1. versiyonunu sunmaktı ve ürünün kalitesini, uygulanabilirliğini ve daha fazla iyileştirme gerektirip, gerektirmediğini tespit etmekti. Etkinliklere mesleki eğitim öğretmenleri, mesleki eğitim sektöründeki dış paydaşlar, eğitim sektörü temsilcileri ve BEE VET ortakları katıldı.

 

Çalıştaylardan toplanan geri bildirimler, katılımcıların Dijital Araç Seti ile çalışmaktan keyif aldıklarını ve onu çok yararlı, etkileşimli ve onu kullanan öğrencilerin yaşına uygun olarak geliştirildiğini düşünmektedirler. Ankete göre, Araç Setinin içerikleri verimli bir şekilde sunulmuştur. Doldurulan anketleri incelediğimizde katılımcıların %75’inden fazlasının teorik bilgileri onayladığını ve çıktının tasarımı ve ilginç, kullanışlı olduğunu düşünmektedirler. Genel sonuç 5 üzerinden 4,5’tir (veriler, katılımcılardan alınan anketlere dayalı olarak toplanmış ve özetlenmiştir). Yapılan görüşmelerde inşaat için sürdürülebilir, enerji verimliliğine uygun ve teknolojilerin kullanımı açısından faydalı konuların da olduğu belirtilmiştir.