Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Baumit Beton All In – нов екологичен продукт

Всеки, който е правил домашен ремонт, се е сблъсквал с предизвикателствата със строителните отпадъци и изхвърлянето им, тъй като изхвърлянето на такива отпадъци е забранено в обикновените кошчета за отпадъци и е строго регламентирано. Освен това, големите строителни обекти са изправени пред същия проблем, както и пред транспортирането, ангажирането на хора и по-сложното регулиране на строителните отпадъци. Транспортът изисква специализирано оборудване, което от своя страна генерира емисии на въглероден диоксид. Изхвърлянето на строителни отпадъци в нерегламентирани сметища крие риск от големи глоби.

 

Баумит като новатор за здравословен начин на живот и социално отговорна и ангажирана с проблемите по изхвърлянето на строителни отпадъци компания, започна производството на серия от продукти, при чиято преработка не се оставят отпадъци от опаковки.

 

Един от разработените продукти е BETON ALL IN бетон – фабрично приготвена суха смес в торби от целулозни влакна, които се разтварят в нея при смесване с вода. С този нов продукт строителните отпадъци могат да бъдат значително намалени, като същевременно се стимулира строителният процес и избягването на други разходи – като например такива за транспорт, участие на хора и т.н.

 

За повече информация: https://baumit.bg/statii/beton/betonallin