Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

5-езиков речник ще помага на учениците от професионалните гимназии, използващи BEE VET Дигитален инструментариум

5-езиков речник с термини от 11-те теми от BEE VET Дигитален Инструментариум  е вече достъпен на сайта на проекта BEE VET. Речникът съдържа над 400 думи и термини, преведени на английски, български, немски, турски и словашки език в сферата на строителството и енергийната ефективност.

 

Речникът ще е в голяма помощ на учениците, които използват Инструментариума, за да учат или да се упражняват, защото чрез него те могат да разширят своите познания за важни термини в сферата на 5 езика. Например, използвайки речника ученик от Турция може да упражни своите знания по топлоизолация, докато разширява лексикалните си знания по немски език.