Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

3 уъркшопа и повече от 140 участници от 3 държави представиха първата версия на BEE VET Дигитален Инструментариум

През март 2021 бяха проведени успешно три уъркшопа с повече от 140 участници от България, Турция и Словакия по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 “Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency” (BEE-VET), финансиран по програма Еразъм+ с ключово действие – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в професионалното образование и обучение.

 

Целта на уъркшопите бе да представят първата версия на BEE VET Digital Toolkit и имаха мисията да покажат качеството, приложимостта и потенциалът за по-нататъшна експлоатация на продукта. Участниците, които взеха участие в събитията, бяха учители по ПОО, външни заинтересовани страни в ПОО, представители на образователната сфера и партньори по проекта BEE VET.

 

Събраните отзиви от попълнените анкети показват, че респондентите харесват да работят с BEE VET Дигитален Инструментариум и го считат за много полезен, интерактивен, креативен и подходящ за възрастта на учениците, които го използват. Според информацията от изследването, материалите в Инструментариума са представени ясно, с добра структура и разработка.  Обработените анкети показват също, че 75% от участниците одобряват теоретичната информация и дизайна и считат, че упражненията, включени в Инструментариума, са достатъчно интересни и полезни. Общата оценка на материалите е 4,5 от 5 (данните са събрани и обобщени въз основа на получените анкети от участниците). По време на срещите бе посочено още, че материалите и темите са подходящи за строителството, енергийната ефективност и са полезни за използването на технологии.