Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

100 града за мисията на ЕС за климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г.

100 града от 27-те държави-членки на Европейския съюз, заедно с още 12 други от асоциирани държави, взеха участие в мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г.

 

Мисията се финансира чрез програмата за изследвания и иновации Horizon Europe и ще получи 360 милиона евро, които ще покрият периода 2022 – 2023 г., за да стартират изследванията и иновациите. Пътят на изследванията и иновациите цели развитието и увеличаването на чистата мобилност, енергийната ефективност и намаляването на емисиите на CO2 в градските райони, които се състоят от 75% от населеното пространство от европейските граждани.

 

Допълнително финансиране е осигурено чрез платформата за мисии NetZeroCities, която предоставя възможности за работа в мрежа за обмен на практики, ноу-хау и подкрепа между участващите градове в процеса на иновации и изследвания, както и в ангажирането на гражданите.

 

Тази мисия може да е новост за програмата Horizon Europe, но въпреки това тя подкрепя приоритетите на Европейската комисия като Зелената сделка, Европа подходяща за цифровата ера, Икономика, която работи за хората, Европейският план за борба с рака и Нов европейски Баухаус.

 

Инициативата за участие в мисията стартира в края на 2021 г., като 377 града кандидатстваха за участие. Те бяха оценени от независими експерти и от допълнителните критерии на Комисията относно географския баланс и различни градове по отношение на размер, въздействие и иновативни идеи. 100-те избрани града представляват 12% от населението на ЕС днес.

 

В следващите стъпки на програмата градовете ще разработят договори за климатични градове, които трябва да включват цялостен план и стратегия за неутралност по отношение на климата в сектори като енергия, сгради и управление на отпадъците, транспорт. Очаква се процесът да включва ангажиране на граждани, изследователски организации в частния сектор, както и национални и регионални власти в тясно сътрудничество с ЕС.

 

За допълнителна информация вижте: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2591 , https://netzerocities.eu/