Университет за приложни науки FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH

Университет за приложни науки FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH

FH JOANNEUM (FHJ) е един от водещите университети за приложни науки в Австрия, който разглежда създаването и предаването на знания, както и изследванията и обучението като взаимосвързани процеси, които се обогатяват и укрепват помежду си.

 

Университетът е посветен на мисията да стимулира иновациите чрез  научноизследователска и развойна дейност, за да отговори на целите за устойчивост и обществените потребности в съответствие с принципа „от идея до изпълнение“. Образованието, предоставяно от FHJ, се основава на постоянен трансфер на знания между преподаването и научноизследователската и развойна дейност.

 

FH JOANNEUM (FHJ) е първият австрийски университет, предлагащ програми, разработени в сътрудничество с бизнеса. Тази специфична дейност осигурява на висшето училище множество партньорства по проекти и членства в международни асоциации, посветени на създаването на трайни връзки между образованието и бизнеса. Университетът е домакин на годишна конференция в областта на висшето образование и партньорството с бизнеса.

 

Университетът има над 600 служители и предлага около 45 магистърски и бакалавърски програми в областта на бизнеса, технологиите и информационното инженерство. FH JOANNEUM участва и в голям брой проекти на ЕС като координатор и партньор, затова е и надежден партньор в това направление с дългогодишен опит и квалифициран персонал.

 

Въз основа на този опит FHJ може да предложи ценни знания и опит в областта на разработването на учебни материали, които обединяват най-добрите иновативни практики от строителния сектор, като по този начин ще осигури ефективни партньорства между училищата и бизнеса.

 

FH JOANNEUM е един от първите университети за приложни науки в Австрия, който разширява системата си за управление на качеството с модела на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Той притежава и степента „Признат за високи постижения 4 *“, придобита през 2018 г. FHJ е достигнал и нивото на качество, необходимо за получаване на австрийското отличие Austrian Excellence Award през 2018 г. Университетът е включен още в списъка на отличилите се австрийски компании http://www.staatspreis.com.

 

По проекта BEE-VET университетът ще работи съвместно с 2 свои института. Единият е "ZML-Innovative Learning Scenarios" -  институт за научни изследвания и развитие на висшето училище, който фокусира своите дейности в областта на онлайн обученията. Вторият институт е Институтът за приложни производствени технологии на FH JOANNEUM. В полето на интерес за бъдещи изследвания на институцията се включва виртуалното и интелигентното производство в Индустрията 4.0, гъвкави производствени технологии и методи и образование в сътрудничество с бизнеса. Обучителните студентски програми в Института предлагат на възпитаниците си практическо обучение, което се реализира с помощта на индустриални партньорски компании.

 

Контакт:

www.fh-joanneum.at

Телефон: 004331654538880