СГСАГ „Христо Ботев“

СГСАГ „Христо Ботев“

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” е създадена през 1909 г. Професионалната гимназия осигурява образование и обучение на около 900 ученика годишно по професиите: Строителен техник, Техник озеленител, Геодезист и Брокер. Училището подготвя специалисти, които се реализират успешно на пазара на труда в различните направления на строителството, архитектурата, геодезията и недвижимите имоти, благодарение на професионалното им обучение, получено в училище.

 

Задължителната програма за обучение включва дисциплините Строителство на сгради, Строителни материали, Архитектура, Водно и Пътно строителство, Технология на строителството, Водопроводни и канализационни системи, Надзор и контрол на строителството, Геодезия, Картография, Икономика, Предприемачество, Оценки на недвижими имоти и др. Учениците развиват умения да правят проекти, да извършват строителни дейности и да ръководят такива.

 

Екипът на професионалната гимназия се състои от 82 висококвалифицирани експерти, в т.ч. строителни инженери, архитекти, геодезисти, икономисти, много от които са и завършили СГСАГ. Преподавателите от училището често участват в работни групи, координирани от публичните власти, и са разработили редица учебни планове и програми в сферата на ПОО.  Някои от тях са автори на учебници в областта на строителната техника и геодезията.

 

Училището е оборудвано с компютърни класни стаи (общо 75 работни места), работни помещения и библиотека. Благодарение на материалната база учениците развиват добри дигитални и езикови умения (включително могат да изучават втори чужд език). Те също се научават да работят с редица специализирани софтуерни програми като AutoCad, Revit Building, Building Manager, Vectorworks и т.н.

 

Възпитаниците на професионалната гимназия участват в редица извънкласни дейности, които спомагат за подобряване на професионалните им компетентности и комуникационни умения (напр. Европейски клуб, Училищен парламент, Клуб по дебати и други състезания като: Вашият клас, Най-добър млад строител, Аз мога да строя и т.н.). Те получават и редица отличия като призът за екоиновации в конкурса на Джуниър Ачийвмънт България.

 

Училището поддържа тясна връзка с бизнеса и участва в годишните събития на Българската строителна седмица. Партньори на училищата са компании, които са утвърдени лидери и марки на пазара, като Винербергер, Сан Марко, Хенкел България, Церезит, Баумит, Итонг, PipeLife.

 

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” има опит и е участвала в редица международни проекти като Transnational mobility – practice for Eco Constructions (LdV, 2007, BG/06/A/PL/16066), "Construction - IT Green" “Multimedia and e-training materials in the construction of green buildings (LdV, UK/06/B/P/PP-162_605), "HELP" – HOLISTIC ENTREPRENEURIAL LEARNING PATHWAYS (LLP-2012-LEO-MP-19), Mobile and Successful in Europe, съвместно със Строителната камара в България (2017-1-BG01-KA 102-036073), Erasmus + Mobility - Reconstruction of existing buildings in energy-efficient (2017-1-BG01-KA102-035909).

 

Контакти:

http://sgcag.info

Телефон: +35928661271, +359888364688