Професионална гимназия ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

Професионална гимназия ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

Ortaköy 80.Yıl MTAL е професионална гимназия, обучаваща 1200 ученици. Тя е разположена на  пътя  Самсун-Къръккале, в селски район близо до Анкара и предоставя професионално образование и обучение на възрастни (над 20-годишна възраст), които нямат възможност да получат образование в дневна форма, поради нуждата им да работят. Повечето ученици идват от по-слабо развитите зони на града, от семейства с ниски доходи и образователен ценз. Голяма част от семействата на нашите ученици са имигранти от различни части на Турция, а сега в институцията ни се обучават и бежанци от Сирия.

 

Професионалната гимназия е била участник и успешно е завършила няколко големи проекта – била е координатор на проекта 2 KA202 SP ( www.evet.eu и www.mega-vet.eu проекти със собствени платформа за е-обучение), 1 KA204 (с платформата www.healthy-project.eu) и партньор в редица проекти, напр. в 3KA202 (www.3mvet.eu, www.erovet.eu https://cpip.7m.ro). Всички тези дейности допринасят за  подобряване на уменията на персонала да управлява подобни проекти, но също така и за подобряване на качеството на ПОО в училищата и уменията и знанията на учениците.

 

Професионалната гимназия обхваща множество специалности, ориентирани към строителството и сградите - Електротехника и  Електронни технологии, Машинни технологии, Дървообработване, Технология на металите, Климатични и вентилационни технологии.

 

През последните години строителният сектор се развива много бързо и изискванията и компетенциите към бъдещите служители нарастват. В същото време нивото на интерес към тези професионални направления намалява. Проблемът засяга както професионалното образование и обучение, така и строителния сектор, тъй като програмите за обучение понастоящем не покриват в достатъчна степен новите и иновативни подходи, използвани в строителството. Това води до липса на квалифицирана работна сила в редица области, включително в областта на зеленото, устойчивото и енергийно ефективно строителство.

 

Възпитаниците на професионалната гимназия са най-често неподготвени за работата, с която се сблъскват в реалната работна среда в компаниите. Това се дължи на факта, че реалният опит в работата, новите строителни материали и технологии, използвани от фирмите в сектора, нямат много допирни точки с обучението, предоставяно в училище. На този етап Ortaköy 80.Yıl MTAL счита за изключително важно разработването на нови/актуализирани теми и програми (обучителни и ръководни материали). Компаниите в консорциума и проектът BEE-VET биха повлияли в положителен аспект за реализирането на тази цел не само на училището, но и на други ПОО в региона и в цялата страна.

 

Контакти:

http://ortakoyeml.meb.k12.tr/

имейл: ortakoyeml@gmail.com

телефон: +903123990771; +903123990770