Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Братислава, Словакия

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Братислава, Словакия

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická е професионална гимназия в Братислава, Словакия със 70-годишна история в сферата на професионалното образование и обучение. Тя осигурява  4-годишно ПОО на ученици по 2 направления: Строителство и геодезия и Картография и кадастър.

 

Към настоящия момент гимназията разполага с 250 ученици и 27 висококвалифицирани учители в екипа си. Училището е фокусирано върху повишаване на намаляващия интерес към ПОО и е постигнало успех в тази сфера, защото е намалял броят на учениците, напускащи рано училище след първата година от обучението. След завършване на професионалната гимназия възпитаниците й  придобиват широка професионална квалификация, знания, умения и компетенции при изготвяне на техническа документация и проекти в областта на строителството.

 

Те могат още да организират производствени процеси, да оценяват строителство на сгради и съоръжения и строителни материали, както да извършват бюджетни прогнози. Обучението им включва работа със специализирани софтуерни продукти като - AutoCad, Revit, ALFA plus, Omega, Olymp, Cenkros 4, Microstation, Photomodeler, WinKokeš.

 

По време на обучението си учениците участват в редица състезания и конкурси, в които демонстрират отлични умения и знания (например Национален конкурс - Rodinný dom VELUX, Международен конкурс „Проектиране на къща или жилищна сграда чрез прилагане на системата YTONG“). Те показват високи резултати и в състезанието „Млад предприемач”.

 

Професионалната гимназия има за цел  да провежда образователния процес за своите ученици чрез редица неконвенционални методи, съчетаващи теория и практика, мотивирайки ги и правейки ученето по-привлекателно. Училището разполага с модерно техническо оборудване включително 8 компютърни зали, 3D принтери и интерактивна дъска.

 

Контакт:

https://stav-geo.edupage.org/

имейл: riaditelstvo@stav-geo.edu.sk

телефон: +421 2 4333 6407