Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Проект по Еразъм+ в образованието за устойчивост на околната среда отразява 15 казуса

Изследването на Европейската комисия, проведено от консорциум с партньори Unternehmensberatung (Австрия), Датския технологичен институт (Дания) и Ecorys Europe, беше проведено сред различни координатори на проекти, партньори и чрез индивидуални интервюта, за да се покажат 15 казуса, идентифициращи усилията на 120 проекта по Еразъм+ за най-добри практики за устойчивост на околната среда.

 

Обобщените 15 случая показват усилията на транснационалните партньори в проекти и техните инициативи за работа за постигане на общата европейска цел за екологична устойчивост и екологични предизвикателства като глобалното затопляне.

 

Докладът подчертава използваните иновативни материали и подходи, приложени в проектите, както и последващите действия на местно ниво от съвместните им усилия.

 

От 2014 г. има хиляди проекти, насочени към екологична устойчивост с различни иновативни, интердисциплинарни и практически подходи.

Проектът BEE-VET също има за цел да разработи нови подходи и да повиши осведомеността относно енергийната ефективност и такива въпроси, които са основен приоритет в екологичната устойчивост.

 

С продуктите, разработени в рамките на проекта BEE-VET  допринася за повишаването на осведомеността на младите хора и ученици, работещи и учещи в строителния сектор, относно екологичните предизвикателства и техните решения.

 

За допълнителна информация вижте: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/new-research-maps-out-erasmus-projects-in-education-for-environmental-sustainability-and-highlights-15-case-studies