Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Проект на СГСАГ „Христо Ботев“ е номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

Проект на СГСАГ „Христо Ботев“ е номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

Проектът “Реконструкция на съществуващи сгради в енергийни” на  СГСАГ „Христо Ботев“, финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „ПОО“ e номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

В рамките на проекта, имащ за цел адаптирането на ПОО към иновациите и технологичното развитие, учители и ученици от СГСАГ „Христо Ботев“ са взели участие в различни мобилности с цел обучение, разработени са макети, игри и други материали, свързани с енергийната ефективност, които да бъдат използвани в часовете в училище.

 

Наградите за постижения в ПОО подчертават най-добрите практики и признават постиженията в професионалното образование и обучение (ПОО) в цяла Европа. Представяйки най-добрите примери за ПОО, те осигуряват видимост и признание за добра работа, мотивират отделни лица и организации, които работят в сферата на ПОО.

Онлайн гласуването е отворено в момента и ще продължи до 10.11.2020 г. на https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETExcellenceAwards2020, а победителите ще бъдат обявени на 13 ноември по време на церемонията по закриването на Европейската седмица на професионалните умения от г-н Никола Шмит, европейски комисар по заетостта и социалните права.