Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Предстоящо съвместно обучение на партньорите в Грац, Австрия

FH JOANNEUM организира провеждането на съвместно обучение на партньорите по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност” (BEE-VET) в Австрия.

 

Участниците ще  бъдат ангажирани с обучителни дейности, свързани с иновативни начини на обучение и ще научат повече за австрийското професионално образование и обучение. По време на събитието организаторът – FH JOANNEUM ще представи информация и сподели опит за разработването на онлайн обучителни курсове и продължаваща и допълнителна квалификация на учителите в сферата на ПОО в Австрия. В рамките на обучението участниците ще получат презентация за иновативни строителни материали и технологии.

 

Съвместното обучение ще допринесе за постигането на целите на проекта. То не само ще предостави безценна възможност на представителите на фокус групите да придобият опит от първа ръка, но и ще позволи усъвършенстването на практическите им умения и знания, които по-нататък ще бъдат предадени на други учители на национално ниво.

 

Резултатите от обучението ще бъдат представени по време на конференция за разпространение на постигнатите резултати от проекта, както и в мрежите, в които членуват партньорите от консорциума. Welcome/Willkommen to Styria!