Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Повече от 330 ученици взеха участие в онлайн тестване по проект BEE VET

survey

Успешно бе завършено тестването на BEE VET Digital Toolkit с ученици от България, Турция и Словакия в три фази между март и юни 2021 г. в присъствена и онлайн форма.

 

Учениците, които взеха участие в тестването на Инструментариума, бяха от различни специалности като „Строителни материали“, „Енергийна ефективност на сгради“, „Строителство и архитектура“, „Хидростроителство“, „Транспортно строителство“и „Геодезия“ от различни класове и работиха с всички 11 теми от Дигиталния Инструментариум.  Те попълниха анкета за полезността, приложимостта и удовлетвореността от материалите, включени в продукта.

 

Събраните отзиви от анкетата показват, че по-голямата част от участниците харесват Дигиталния инструментариум и  намират темите, упражненията, видео материалите и речника за много полезни.  47% от учениците са дали оценка „5“ („1“ бъдейки най-ниската, а „5“ най-високата) на основната информация в темите, практическите упражнения, видео материали и речника. От събраната обратна връзка екипът на BEE VET може да заключи, че разработването на Инструментариума върви добре и структурата и съдържанието му удовлетворяват очакванията и предпочитанията на учениците,  и могат да бъдат от голяма полза по време на обучението в професионалните гимназии. Разбира се, това не изключва възможността и място за подобрения на продукта, за да може да бъде използван от повече ученици и учители и да предоставя по-добри резултати и знания на тези, които го използват. Общият брой на участниците, взели участие в трите етапа от тестването, е 339.

 

BEE VET Digital Toolkit съдържа 12 теми със синтезирана информация по актуални теми и практическа приложимост на иновативни материали и технологии (зелени, устойчиви и енергийно ефективни строителни материали и ресурси) в сферата на строителството,  докато подпомагат подобряването на дигиталните умения и повишаването на мотивацията на учениците, работещи с тях. Темите съдържат интерактивни упражнения, библиотека с линкове и видео ръководства, упражнения за самооценка и речник, достъпен на 5 езика (английски, български, немски, турски и словашки) на сайта на проекта. BEE VET Digital Toolkit е с безплатен достъп, не изисква регистрация за ползване и е лесно достъпен за всеки, който иска да разшири знанията си или да се упражнява.