Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Над 150 ученици се включиха в първото тестване на BEE VET Дигитален инструментариум

1st testing phase of BEE VET Digital Toolkit

Първото тестване на BEE VET Digital Toolkit завърши успешно. В него взеха участие над 150 ученици от България, Словакия и Турция. Поради ситуацията с COVID първото тестване беше организирано в дистанционна форма. Вижте по-долу обобщена информация от участващите във фазата на тестване училища:

 

СГСАГ „Христо Ботев”, България

 

Повече от 50 ученици от 9, 10 и 11 клас взеха участие в първата фаза на тестване на BEE VЕТ Digital Toolkit. В рамките на обучението учениците работиха с материали в следните теми: Топлоизолация, Вътрешни мазилки, Измазване, Екстремни покрития.

 

Анна Георгиева и Фани Ончева – учители по специални предмети за ПОО в училище споделят:

„Беше изключително полезно и забавно за учениците да използват BEE VET Digital Toolkit по време на учебния процес. Подходящ е както за теоретична част, така и за практическо обучение. За някои ученици той служи като основно знание, за други като обобщение и упражнение. Учениците харесаха факта, че имаше различни упражнения и интересни практически задачи. Видеоклиповете бяха много полезни и пресъздадоха реална учебна среда. Речникът с чужди думи служи много добре на учениците, изучаващи дисциплината на чужд език по професия. “

Участващите ученици дават висока оценка на разработените учебни материали и повечето от тях смятат, че материалите им помагат да увеличат и разширят своите теоретични и практически знания по всяка от темите.

 

Професионална гимназия Ортакьой, Турция

 

В първото тестване се включиха ученици от 11 и 12 клас, общо 43. Някои от учениците от 12-ти клас се включиха от работните си места във фирмите, партньори на училището, и поискаха от техните мениджъри да бъдат с нас за семинара, останалите ученици, се включиха от дома си.

 

Учениците  работиха по 5 теми (Топлоизолация, Хидроизолация, Обновяване, реставрация, Покриви и Хидроизолация на тръби) и беше осигурена работа в Zoom.

 

Семинарът започна с встъпителна реч от Ercan KÜÇÜKARSLAN, ръководител на проекта в училището, даващ информация за концепцията на BEE VET, дейности, предстоящи фази на тестване и др. презентация, информираща за проекта, партньорите и всички теми, произведени по проекта BEE VET. След тази презентация Али Ихсан КОКУН, който е вторият разработчик, насочи учениците да тестват дигиталния инструментариум с всички аспекти и упражнения по темите. Всички въпроси в края на темата бяха обсъдени, учениците провериха своите знания, чрез тестовете в BEE VET Digital Toolkit. Ercan KÜÇÜKARSLAN и двама учители по ИКТ, Мурат SÜZGÜN и Ahmet Okan YAVUZ, помагаха на водещите да осигурят необходимото оборудване, интернет  и др., за да се избегнат технически проблеми.

 

Получената обратна връзка от учениците, показва, че според тях разработените обучителни материали са иновативни, интересни и полезни.

 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Словакия

 

Дистанционно обучение с разработените материали в BEE VET Digital Toolkit беше  проведено и с 68 ученици от Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Словакия. Учениците работиха по материали в 3 от разработените теми: Топлоизолация, Екстремни капаци и Вътрешни мазилки.

 

По време на тестването учениците имаха възможност да избират различни упражнения. Подобно на своите връстници в България и Турция, те също дават висока оценка за полезността на разработените учебни материали.