Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Какво представлява устойчивото строителство и какви са ползите от него?

При устойчивото строителство изграждането на нови структури се осъществява чрез използване на възобновяеми и рециклирани материали, като едновременно с това се намалява и потреблението на енергия и отпадъци. Целта на този тип строителство е да се намали негативното въздействие на строителната индустрията върху околната среда.

 

Устойчивото строителство не приключва със завършването на дадена сграда – тя трябва да има минимално въздействие върху околната среда през целия си период на експлоатация, което означава, че самият дизайн трябва да има положително влияние върху заобикалящата среда.

 

Устойчивото строителство е от изключителна важност, тъй като използва устойчиви материали, които не влияят в такава голяма негативна степен на околната среда, както традиционните решения в строителната индустрия. Също така, този тип строителство използва възобновяемата енергия по време на процеса и се използват материали като дърво, устойчив бетон, алтернативи на тухлените материали и дори пластмаса.

 

Разбира се, има някои предизвикателства за пълното имплементиране на устойчивото строителство. Това не е процес за една нощ и основното предизвикателство при него е цената. Разходите и достъпността представляват голямо предизвикателство за повечето строителни фирми. Въпреки това, има много ползи от избора на устойчиво строителство. Според изследване една от тях е, че зелените сгради запазват 7% по-висока стойността в сравнение с традиционните такива. Друго предимство е корпоративната социална отговорност (КСО). Изследвания показват, че 91% от клиентите са по-склонни да изберат компания, която подкрепя добра кауза (в този случай намаляването на негативното въздействие върху околната среда от строителните обекти). Според други изследвания зелените сгради имат и по-ниски експлоатационни разходи. Използването на устойчиви технологии и материали може да доведе до големи спестявания, като същевременно с това да намали и отпадъците, което само по себе си намалява таксите, начислявани за управление на отпадъците.

 

За повече информация: https://www.british-assessment.co.uk/insights/what-is-sustainable-construction-and-why-is-it-important/