Какво представлява професионалното образование и обучение?

Ментор-работник в строителния сектор

Ако трябва да представим най-просто какво представлява професионалното образование и обучение можем да кажем, че то предлага знания и умения, пряко свързани с работата.

 

Развиването на умения, които са специфични за дадена сфера, подобрява перспективите за заетост, кариерно израстване и дори превръщане на хобито в бизнес.

 

Често срещано схващане за професионалното образование и обучение (ПОО) е, че обхваща само области, пряко свързани с ръчния труд като строителството, ВиК или шивашките услуги. Това обаче не е напълно вярно – през последните тридесет години ПОО предлага огромен кариерен спектър, пряко свързан с нуждите на бизнеса.

 

Съвременното професионално образование и обучение позволява на всеки, независимо от възрастта, да придобие нови знания и умения, характерни за дадена работна сфера. Чрез чиракуването всеки може да открие умения и таланти, които дори не подозира, че притежава.

 

Професионалното образование и обучение е изключително подходящо за хора, които искат да превърнат теорията в практика и да се учат, докато са в реална работна среда. Много компании разполагат и със собствени учебни центрове, които да квалифицират работната ръка спрямо нуждите си. Фирмите из цял свят инвестират време и средства във висококачествено професионално образование и обучение, за да гарантират постигането на висока ефективност и резултати.

 

Източник: www.ec.europa.eu