Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Какво представлява енергийната ефективност?

Енергийна ефективност - еко крушки

Терминът „енергийна ефективност“ се използва изключително често днес. Можем да го срещнем на етикетите на електрическите уреди, рекламите на енергийните компании и дори в речите на политиците, но какво всъщност значи?

 

Енергийна ефективност означава използване на по-малко енергия за осигуряване на същото ниво на енергия. Това е метод за намаляване на човешките емисии на парникови газове.

 

Пример за използването на енергийна ефективност е изолацията на домовете. Ако една къща е изолирана, ще се използва по-малко енергия за отопление и охлаждане. Друг пример е инсталирането на флуоресцентни лампи, вместо лампите с нажежаема жичка, за да се постигне същото ниво на осветеност.

Ефективното използване на енергия се постига предимно чрез по-ефективна технология и процеси. Енергийно ефективните сгради, промишлени процеси и транспорт могат да намалят световните енергийни нужди през 2050 г. с една трета и да помогнат за контролирането на глобалните емисии на парникови газове.

 

Превръщането на домовете, превозните средства и предприятията в енергийно ефективни се разглежда като основно неизползвано решение за справяне с глобалното затопляне, енергийната сигурност и изчерпването на изкопаемите горива.

 

Днес енергийната ефективност се използва усилено както в областта на електрониката, така и в строителството.

 

Източник: www.ovoenergy.com