Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото 2022: общ напредък, но изоставане при цифровите умения, МСП и 5G мрежите

На 28 юли 2022 година, Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и напредъка на дигитализацията в държавите членки в ЕС.

 

Годишният индекс, базиран на проучвания на Евростат, изчислява напредъка на Европейския съюз и държавите членки при прехода към дигитална икономика и общество, като анализира цифровите аспекти на европейския семестър.

 

Тазгодишните резултати показват, че като цяло има напредък сред държавите членки, но въвеждането на технологии като изкуствен интелект (ИИ) и големи данни (Big Data) остава ниско. Страните на върха на класацията са Финландия, Дания, Холандия и Швеция, но разпространението на този тип цифрови технологии, остава под целта от 30%. От друга страна, има и позитивни резултати – държавите ускоряват цифровизацията си все повече и с по-големи темпове. Примери за това са държави като Полша, Гърция и Италия.

 

Друг резултат от индекса показва, че само 54% от европейските граждани на възраст между 16 и 74 години имат базови дигитални умения. Това е много далеч от предвидената цел на „Цифровото десетилетие“ за 80% до 2030 година, както и за броя на ИКТ специалисти, които към момента са 9 милиона, при поставена цел от 20 милиона до 2030 година.

 

Данните от проучването показват, че през последните години, поради пандемията от COVID-19, използването на цифрови технологии и решения са нараснали значително. Въпреки това, само 55% от европейските МСП имат базово ниво на дигитализация, докато целта за 2030 година е 90%.

 

Ускоряването на цифровизацията в ЕС увеличава приспособимостта на Съюза и намалява външните зависимости. Около 26% от финансирането на държавите членки за техните планове за възстановяване и устойчивост включват мерки, насочени към цифровата трансформация и развитие.

 

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4560