Издателство EXPOL PEDAGOGIKA

Издателство EXPOL PEDAGOGIKA

EXPOL PEDAGOGIKA ООД („Експол”) е словашко професионално издателство, специализиращо в областта на образованието и обучението. Expol е основана през февруари 1997 г. като издателство за учебници и вече 22 години е едно от най-големите учебникарски издателства в Словакия.

 

В портфолиото си компанията има над 200 заглавия, учебници и работни тетрадки, а в набора от издания, одобрени от Министерството на образованието на Словакия, влизат издания, предназначени за началните училища (36 заглавия), издания за училища за деца със специални  образователни потребности (83 заглавия), издания за средни професионални училища (75 заглавия) и гимназии (8 заглавия). Чрез инвестициите на Словакия в държавните училища към настоящия момент издателство Expol държи дял от 11% на пазара на словашки основни училища, 94% от пазара с издания за деца със специални нужди, 58% от пазар на издания за гимназии и 28% от пазара за издания на ПОО.

 

Компанията разработва още  подкрепящи образователни материали като методически издания за учители. От 2017 г. организира и обучения и семинари за учители в цяла Словакия с акцент върху работата с иновативни образователни материали. Еxpol изпълнява и  годишни договори със словашкото министерство на образованието за издаване на средно 172 000 учебника годишно в държавните училища в страната.

 

Към настоящия момент издателството оперира със 7 служители на пълно работно време. Всички специалисти в компанията имат дългогодишен опит в сферата на образованието, подготвянето на учителите и учебните материали. Компанията разполага и с богато портфолио от известни външни сътрудници, експерти в областта на образованието и обучението, които са участвали в разработването на нашите продукти.

 

Еxpol има богато портфолио от учебници и учебни материали в подкрепа на училищния сектор в различни области като физика, химия, изобразително изкуство и др. В допълнение, издателството създава материали, насочени към учениците със затруднения в обучението като аутизма. Основната цел на интелектуалните продукти е да предостави на учителите инструмент, който да осигури и реализира приобщаващото образование в класната стая.

 

Контакт:

www.expolpedagogika.sk

телефон: +421232661850