Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Европейски столици на приобщаването и многообразието

На 28 април Европейската комисия обяви градовете-победители на наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“.

 

Наградата:

Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ е насочена към различни градове и региони от целия Европейски съюз, които насърчават изграждането на по-справедливи общества, които са по-разнообразни и приобщаващи по отношение на расов или етнически произход, пол, религия и убеждения, възраст или ЛГБТ идентичност.

 

Наградата е част от стратегията на Комисията за Съюз на равенството и се разпространява в рамките на Плана за действие на ЕС за борба с расизма 2020-2025.

 

Участниците:

Местните власти от всички страни-членки участваха в двете основни категории на награди – местни власти с по-малко от 50 000 жители и местни власти с повече от 50 000 жители. Добавена е и трета специална категория, насочена към ромската общност – „Цялостен план за включване на ромската общност”.

 

Победителите:

Носителите на наградата бяха избрани от 5 държави-членки – Хърватия, Германия, Румъния, Испания и Швеция. Те са избрани и оценени от експертно жури по различни критерии, включително тяхното въздействие и участието на общности, изложени на дискриминация.

 

Победителите в първата категория „Местни власти с по-малко от 50 000 жители“ са Кьолн (Германия), следван от Гьотеборг (Швеция) и Барселона (Испания).

 

В „Местни власти с повече от 50 000 жители” избраните победители са Копринвница (Хърватия), Ингелхайм ам Рейн (Германия) и Антекера (Испания).

 

Андалусия (Испания), Гьотеборг (Швеция) и Градинари (Румъния) са победителите в третата специална категория за включването и интеграцията на ромската общност в днешните общества.

 

Победителите бяха обявени на специална церемония по награждаването на 28 април 2022 г., където комисарят по въпросите на равенството Хелена Дали каза:

 

„Поздравления на всички носители на първата награда „Европейски столици на приобщаването и многообразието“, както и на всички 82 местни власти, които отговориха на призива на Европейската комисия за насърчаване и подкрепа на многообразието. Днес тези местни власти показаха по възможно най-добрия начин как заедно можем да поддържаме равенството и разнообразието и да се стремим да бъдем приобщаващи за всички.”

 

За допълнителна информация вижте: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2708 , https://www.eudiversity2022.eu/the-award/