Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Готова е първоначалната версия на BEE-VET Дигитален инструментариум

Готова е първоначалната версия на BEE-VET Дигитален инструментариум

Основната цел на BEE-VET Дигитален инструментариум е да подкрепи учениците в областта на професионалното образование и обучение с обширен дигитален инструмент за обучение по нови, иновативни материали и технологии, използвани в строителния сектор.

Инструментариумът включва Въведение, посветено на енергийната ефективност и обучителни материали, обособени в следните 11 теми:

 • Тема 1. Топлоизолация
 • Тема 2. Вътрешни мазилки
 • Тема 3. Шпакловки
 • Тема 4. Крайни покрития
 • Тема 5. Замазки
 • Тема 6. Хидроизолации
 • Тема 7. Зидарски разтвори
 • Тема 8. Продукти за градини и ландшафти
 • Тема 9. Саниране, реставрация
 • Тема 10. Покривно строителство
 • Тема 11. Хидроизолация на тръби

Всяка една тема съдържа теоретична част, практически упражнения и тест за самопроверка на знанията. Теоретичното съдържание е обогатено с видео материали и презентации.

 

Предстои оценяване и апробиране на съдържанието по всяка една от темите, след което то ще бъде достъпно за ползване на сайта на проекта www.beevet.eu.

Обучителните материали са практически ориентирани с фокус върху използването на зелени, устойчиви и енергийно ефективни строителни материали и ресурси в строителството.

 

Те могат да бъдат допълнителен източник на информация за учениците, допълващи съществуващите учебни материали (учебници). Учениците и преподавателите в сферата на ПОО в областта на строителството ще могат да ги използват в час, с цел формиране на знания и умения у учениците за най-добрите практики в строителния сектор (вкл. нововъведени иновации и текущи научноизследователска и развойна дейности).

Повече информация за проекта и останалите интелектуални продукти, които предстои да бъдат разработени, може да видите на www.beevet.eu.