Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

Баумит България е създадена през 1995 г.  Компанията е  100% собственост на Smidt Industry Holding - Австрия. За повече от две десетилетия компанията показва устойчиво развитие на пазара и се доказва като лидер в интеграцията на нови технологии и иновации.

 

Баумит предлага широка гама от продукти за строителната индустрия – лепила и шпакловки за топлоизолация, мазилки и бои, лепила за плочки, промишлени покрития, продукти за обновяване и възстановяване на исторически сгради и др. Компанията осигурява комплексни услуги, включващи висококачествени продукти, логистична поддръжка и работа на място.

 

Управлението на качеството и Опазването на околната среда са неразделна част от производствените процеси на фирмата. Запазването на природните ресурси и енергийната ефективност са приоритет . Това се подкрепя от постоянно разработване на нови идеи и иновации, допринасящи за опазване на ресурсите, по-добра защита на околната среда и по-ниско потребление на енергия. В този аспект Баумит разчита на един от най-ценните си активи - Центъра по изследователска и развойна дейност в гр. Вопфинг, Австрия.

 

В него са разработени множество идеи, които са финализирани във филиалите на компанията, когато достигнат етапа на маркетингова зрялост.  Въз основа на визията за устойчиво развитие дейността на компанията е разширена през 2015 г., когато се създава и изследователският парк „Баумит Вива“ в непосредствена близост до Холдинга и Центъра по изследователска и развойна дейност.

 

Целта на изследователския парк е да създаде симулации на реални ситуации и да изведе заключения за взаимодействието между строителните материали и околната среда, включително и въздействието върху хората.

 

С гореописаните научноизследователски и развойни дейности Баумит полага големи усилия в областта на ПОО. Компанията оценява значението на професионалното образование и обучение като ключово условие за осигуряването на квалифицирани и опитни служители.

 

През 2008 г. е създаден и Центъра за професионално образование и обучение към Баумит, признат и сертифициран от НАПОО. Той осигурява обучения в областта на строителните материали, термосистемите, строителните съединения и смеси. Повече от 700 строителни работници са завършили тези програми в общо над 60 обучителни курса.

 

Баумит  работи също в тясно сътрудничество с Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София и редовно предоставя стипендии на студентите в университета. Фирмата има установено сътрудничество и с професионалните гимназии по строителство в страната – ментори от компанията разработват теоретични и практически теми, свързани със строителните материали и технологиите за училищата.

 

Контакти:

www.baumit.bg

имейл: office@baumit.bg

телефон: +35929266911